Latest news

qartuli arxebi tqvens telefonshi ufasod

 

qartuli arxebi tqvens telefonshi ufasod
 megobrebo, agnishnuli aplikaciis meshveobit romelsac gadmotvirtavt, shegidzliat uyurot yvela

qartul arxs, rogoricaa mtavari arxhi, tv pirveli, imedi tv, rustavi 2, formula tv da ash.

garda qartuli arxebisa, aseve shegidzliat uyurot rusul arxebsa da berdznul arxebs.
rata gadmotvirtot aplikacia daachiret AQ
rata gadmotvirtot aplikacia daachiret AQ
Facebook Comments Box

.

.

SuperWebTricks Loading...
%d bloggers like this: